Nghiên cứu khảo sát thông số thiết kế đường ống xả trên xe Ford Escape
Lê Minh, Nguyễn Đỗ Hoài Phong, Nguyễn Toàn Trung
PDF Trích dẫn
Giảm thiểu sóng hài trên lưới điện phân phối có tích hợp điện mặt trời
Nguyễn Phúc Huy, Nguyễn Thị Thanh Loan
PDF Trích dẫn
Thực trạng ứng dụng công nghệ blockchain - Góc nhìn đối với ngành du lịch Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số
Nguyễn Xuân Vinh
PDF Trích dẫn
Trang: 2-15,
Đánh giá hiệu quả sinh thái tại Việt Nam giai đoạn 1999-2017 bằng phương pháp phân tách và tiếp cận chỉ số hiệu quả Malmquist DEA
Tạ Thị Hương
pdf Trích dẫn
Trang: 14-27,
Khả năng ứng dụng công nghệ blockchain trong việc lưu trữ chứng cứ hỗ trợ điều tra số
Vũ Quang Minh, Lê Thị Anh
pdf Trích dẫn
Trang: 2-13,
Phân tích đặc tính phản xạ sóng điện từ trên bề mặt phản xạ thông minh
Văn Phú Tuấn, Lê Thị Anh, Phạm Thanh Duy
PDF Trích dẫn
Trang: 2-13,
Ứng dụng kỹ thuật bộ mã tự động tích chập (convolutional autoencoder) trong khử nhiễu hình ảnh
Trần Tùng Nhi, Phạm Văn Quân, Phan Công Đạt
PDF Trích dẫn
Trang: 75-80,