Ứng dụng kỹ thuật bộ mã tự động tích chập (convolutional autoencoder) trong khử nhiễu hình ảnh
Trần Tùng Nhi, Phạm Văn Quân, Phan Công Đạt
PDF Trích dẫn
Trang: 75-80,
Phân tích đặc tính phản xạ sóng điện từ trên bề mặt phản xạ thông minh
Văn Phú Tuấn, Lê Thị Anh, Phạm Thanh Duy
PDF Trích dẫn
Trang: 2-13,