Quay trở lại chi tiết bài báo Thực trạng ứng dụng công nghệ blockchain - Góc nhìn đối với ngành du lịch Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số Tải xuống Tải xuống PDF