Đại học Đông Á là một trường đại học dân lập tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam, là một đại học đào tạo đa ngành. Cơ sở 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh- Đà Nẵng có tổng diện tích sàn 18.600m², 10 tầng với 140 phòng chức năng. Trong đó có: 10 phòng thực hành CNTT, 15 phòng thực hành ngoại ngữ, 24 phòng thực hành nghề nghiệp, thư viện điện tử, hội trường và 7 giảng đường lớn. Trường Đại học Đông Á phấn đấu trở thành trường đạt chất lượng quốc tế, là trường có uy tín về đào tạo các nhà chuyên môn và quản lý điều hành, có nhiều nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển quốc gia và khu vực.

Địa chỉ: Ban biên tập Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, Tầng 3, Trường Đại học Đông Á, 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 351 9991

Fax: 0236 353 1333

Emai: tapchikh@donga.edu.vn hoặc nckh@donga.edu.vn