RECENT ENHANCEMENTS IN DETECTING ABUSED WEIGHT DRUGS FOR CATTLE: AN EMERGENCY ISSUE!
Đỗ Mai Nguyễn
PDF Trích dẫn
Trang: 38-49,
Nghiên cứu sàng lọc ảo các flavonoid có khả năng ức chế protein điều hòa quá trình đường phân và apoptosis của tp53 trong con đường tăng sinh tế bào ung thư
Nguyễn Tấn Khanh, Nguyễn Nguyên Thị Diệu Linh, Nguyễn Thị Bảo Ngọc, Hoàng Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Huỳnh Vân
PDF Trích dẫn
Trang: 26-37,
Khảo sát các yếu tố liên quan đến thực hành giao tiếp của sinh viên điều dưỡng Đại học Đông Á theo mô hình AIDET khi thực tập tại bệnh viện
Trần Lệ Yên, Phan Võ Hoàng Vy, Trần Thị Mỹ , Lại Thị Hà
pdf Trích dẫn
Trang: 28-41,
Thực trạng sức khỏe tâm thần của sinh viên điều dưỡng trường Đại học Đông Á trong thời kỳ giãn cách xã hội do COVID-19
Nguyễn Thị Hải, Lại Thị Hà, Trần Công Huyền Trang, Trần Thị Mỹ, Trần Thị Vân, Hứa Thị Lệ Oanh, Phạm Thị Nga, Đỗ Thị Thùy Minh, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phạm Trần Vĩnh Phú
PDF Trích dẫn
Trang: 28-39,
Nhu cầu hỗ trợ tâm lý của phụ nữ nội trợ trong dịch Covid-19
Lưu Thị Huyền Trang, Phan Thị Mai Quyên, Đặng Thị Như Thuyền
PDF Trích dẫn
Trang: 78-99,
Xây dựng quy trình định lượng Gaba (Gamma- aminobutyric acid) trong một số sản phẩm trà bằng phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử
Nguyễn Tấn Khanh, Nguyễn Phong Phú, Nguyễn Thị Mai Quỳnh, Lê Nguyễn Thảo Nguyên, Nguyễn Viết Khẩn
PDF Trích dẫn
Trang: 67-74,
Khảo sát đặc điểm vi học, thành phần hóa học và hoạt tính gây độc trên một số dòng tế bào ung thư của thân rễ Sùng thảo – Rhizoma Stachydis affinis
Nguyễn Thanh Hoàng, Nguyễn Thị Vy Phương, Đặng Thị Xuân Quyên, Võ Văn Lẹo, Nguyễn Viết Kình, Võ Thị Bạch Huệ, Mã Chí Thành
PDF Trích dẫn
Trang: 57-66,
Nghiên cứu thành phần hóa học và tác dụng chống oxy hóa của vỏ quả cà phê thu hái tại Gia Lai Coffea canephora Pierre ex A. Froehner, Rubiaceae
Lâm Trịnh Diễm Ngọc, Dương Văn Thọ, Võ Thị Thu Hương, Lê Phạm Quỳnh Trân, Quách Nguyễn Tố Uyên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Nguyễn Thị Ngọc Chi
PDF Trích dẫn
Trang: 49-56,
Nghiên cứu đặc điểm giải phẫu và phân tích sơ bộ thành phần hóa học của Lan kim tuyến
Nguyễn Thị Ngọc Sương, Trần Đình Thị Ngọc Hà, Thái Tú Minh Phương, Lê Minh Quân, Trần Mạnh Hùng, Lê Thị Hồng Vân
PDF Trích dẫn
Trang: 39-48,