Quay trở lại chi tiết bài báo Xây dựng quy trình định lượng Gaba (Gamma- aminobutyric acid) trong một số sản phẩm trà bằng phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử Tải xuống Tải xuống PDF