Xây dựng quy trình định lượng Gaba (Gamma- aminobutyric acid) trong một số sản phẩm trà bằng phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử

Nguyễn Tấn Khanh1,2, Nguyễn Phong Phú3, Nguyễn Thị Mai Quỳnh3, Lê Nguyễn Thảo Nguyên3, Nguyễn Viết Khẩn3
1 Phòng Quản lý Khoa học, Trường Đại học Đông Á
2 Viện Ứng dụng Khoa học và Sự sống, Trường Đại học Đông Á
3 Khoa Dược, Đại học Y Dược Huế, Đại học Huế

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Gaba (ƴ-aminobutyric acid) là một amino acid tự nhiên đóng vai trò rất quan trọng đối với hệ thần kinh của cơ thể người, giúp làm giảm căng thẳng về tinh thần và thể chất, giảm bớt lo lắng, tạo tâm trạng bình tĩnh và dễ ngủ. Do đó, trong nghiên cứu này chúng tôi tiến hành xây dựng quy trình xác định hàm lượng Gaba có trong các sản phẩm trà bằng phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử UV-Vis. Mẫu trà được thu mua trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, sau đó được chiết bằng ethanol 96o và tiến hành loại bỏ tạp chất bằng dung môi hữu cơ và loại màu bằng than hoạt tính. Dung dịch thu được tiến hành phản ứng tạo màu berthelot và đo mức độ hấp thụ phân tử tại bước sóng 630 nm. Kết quả cho thấy phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu này có độ chọn lọc, độ chính xác cao. Vì vậy, quy trình này có thể sẽ phù hợp với các phòng thí nghiệm nhỏ và vừa trên cả nước.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo