Nghiên cứu đặc điểm giải phẫu và phân tích sơ bộ thành phần hóa học của Lan kim tuyến

Nguyễn Thị Ngọc Sương1, Trần Đình Thị Ngọc Hà2, Thái Tú Minh Phương1, Lê Minh Quân1, Trần Mạnh Hùng2,3, Lê Thị Hồng Vân1
1 Khoa Dược, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
2 Viện Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học Sự sống, Trường Đại học Đông Á
3 Phòng Quản lý Khoa học, Trường Đại học Đông Á

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Lan kim tuyến có tên khoa học là Anoectochilus formasanus Hayata, là một loài thuộc họ Lan (Orchidaceae). Lan kim tuyến được xem là loài thảo dược quý, có nhiều công dụng và được sử dụng trong các bài thuốc y học cổ truyền. Trong nghiên cứu này, chúng tôi điều tra xác định tên khoa học, đặc điểm hình thái và giải phẫu để xác định đơn vị phân loại của loài trên các mẫu lan kim tuyến được cung cấp bởi Viện Sinh học Nhiệt đới vào tháng 7/2019. Những phát hiện này góp phần tiêu chuẩn hóa loài cây này và tạo cơ sở cho các nghiên cứu sâu hơn về thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của cây

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo