Nghiên cứu đặc điểm giải phẫu và phân tích sơ bộ thành phần hóa học của Lan kim tuyến

Nguyễn Thị Ngọc Sương1, Trần Đình Thị Ngọc Hà2, Thái Tú Minh Phương1, Lê Minh Quân1, Trần Mạnh Hùng2,3, Lê Thị Hồng Vân1
1 Khoa Dược, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
2 Viện Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học Sự sống, Trường Đại học Đông Á
3 Phòng Quản lý Khoa học, Trường Đại học Đông Á

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Lan kim tuyến có tên khoa học là Anoectochilus formasanus Hayata, là một loài thuộc họ Lan (Orchidaceae). Lan kim tuyến được xem là loài thảo dược quý, có nhiều công dụng và được sử dụng trong các bài thuốc y học cổ truyền. Trong nghiên cứu này, chúng tôi điều tra xác định tên khoa học, đặc điểm hình thái và giải phẫu để xác định đơn vị phân loại của loài trên các mẫu lan kim tuyến được cung cấp bởi Viện Sinh học Nhiệt đới vào tháng 7/2019. Những phát hiện này góp phần tiêu chuẩn hóa loài cây này và tạo cơ sở cho các nghiên cứu sâu hơn về thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của cây

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

Bân, N. T. Danh lục các loài thực vật Việt Nam, Tập 3. NXB Nông nghiệp, 2005.
Bộ môn Bào chế. Bào chế và sinh dược học, Tập 1. NXB Y học, 2010.
Bộ môn Dược liệu. Phương pháp nghiên cứu dược liệu. NXB Y học, 2005.
Chen, X., Gale, S. W., Cribb, P. J., & Ormerod, P. Anoectochilus Blume. Flora China, 25, 76-80, 2009.
Chinese Pharmacopoeia Committee. Part I: The Pharmacopoeia of PRC. In The Pharmacopoeia Commission of People’s Republic of China. China Medical Science Press, 2015.
Gong, X., Xu, M., Dong, H., Lin, Z., Zhang, Y., & Zhao, P. Comparative Study of the Chemical Components of Anoectochilus spp. from Different Origins. Medicinal Plant, 4(3), 50, 2013.
Hsiao, H.-B., Hsieh, C.-C., Wu, J.-B., Lin, H., & Lin, W.-C. Kinsenoside inhibits the inflammatory mediator release in a type-II collagen induced arthritis mouse model by regulating the T cells responses. BMC Complementary and Alternative Medicine, 16(1), 80, 2016.
Huang, L.-F., Lu, R. Y., Su, Z. M., Fan, S. T., & Yu, X. Effect of herba Anoectochili extracts on acutely and chronically damaged livers induced by CCl_4 in mice. Pharm. J. Chin. Peoples Lib. Army, 23, 278-281, 2007.
Khanh, T. C. Cây Sói rừng & Lan kim tuyến. Thuốc & Sức Khỏe, 13, 2011.
Lợi, Đ. T. Những Cây thuốc và Vị thuốc Việt Nam, Tập I. Nhà Xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 1995.
Qi, C.-X., Zhou, Q., Yuan, Z., Luo, Z.-W., Dai, C., Zhu, H.-C., Chen, C.-M., Xue, Y.-B., Wang, J.-P., Wang, Y.-F., Liu, Y.-P., Xiang, M., Sun, W.-G., Zhang, J.-W., & Zhang, Y.-H. Kinsenoside: A Promising Bioactive Compound from Anoectochilus Species. Current Medical Science, 38(1), 11-18, 2018.
Sách đỏ Việt Nam. Phần Thực vật, 2007.
Takhtajan, A. Flowering plants. Springer Science & Business Media, 2009.
The IUCN Red List of Threatened Species. (n.d.). Retrieved July 1, 2020, from www.Iucnredlist.Org
USDA. The Plants Database. National Plant Data Team. http://plants.usda.gov, 2015.
Wu, Y., Peng, M., Zhang, C., Wu, J., Ye, B., Yi, J., Wu, J., & Zheng, C. Quantitative determination of multi-class bioactive constituents for quality assessment of ten Anoectochilus, four Goodyera and one Ludisia species in China. Chinese Herbal Medicines, 12(4), 430-439, 2020.
Xiang, M., Liu, T., Tan, W., Ren, H., Li, H., Liu, J., Cao, H., Cheng, Q., Liu, X., & Zhu, H. Effects of kinsenoside, a potential immunosuppressive drug for autoimmune hepatitis, on dendritic cells/CD8+ T cells communication in mice. Hepatology, 64(6), 2135-2150, 2016.
Yin, Z. N., Xu, K. X., Fan, J. J., Ma, Z. Q., & Lin, R. C. Research progress on chemical constituents of Anoectochilus and pharmacological activities. Global Tradit. Chin. Med, 9(9), 1153-1160, 2016.