Quay trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu đặc điểm giải phẫu và phân tích sơ bộ thành phần hóa học của Lan kim tuyến Tải xuống Tải xuống PDF