Ngày xuất bản: 31/03/2023

KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

Thực trạng ứng dụng công nghệ blockchain - Góc nhìn đối với ngành du lịch Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số
Nguyễn Xuân Vinh
PDF Trích dẫn
Trang: 2-15

KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Ổn định mũ hầu chắc chắn đối với lớp phương trình vi phân có trễ với nhiễu ngẫu nhiên
Nguyễn Như Quân
PDF Trích dẫn
Trang: 16-25

KHOA HỌC Y DƯỢC

Nghiên cứu sàng lọc ảo các flavonoid có khả năng ức chế protein điều hòa quá trình đường phân và apoptosis của tp53 trong con đường tăng sinh tế bào ung thư
Nguyễn Tấn Khanh, Nguyễn Nguyên Thị Diệu Linh, Nguyễn Thị Bảo Ngọc, Hoàng Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Huỳnh Vân
PDF Trích dẫn
Trang: 26-37
RECENT ENHANCEMENTS IN DETECTING ABUSED WEIGHT DRUGS FOR CATTLE: AN EMERGENCY ISSUE!
Đỗ Mai Nguyễn
PDF Trích dẫn
Trang: 38-49

KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP

Đánh giá về tình hình bệnh Panama (Fusarium oxysporum f. sp. cubense - Foc) trên cây chuối già Nam Mỹ canh tác tại Khu liên hợp nông nghiệp Snuol (Campuchia) và biện pháp quản lý
Trần Thanh Dũng
PDF Trích dẫn
Trang: 50-61

KHOA HỌC XÃ HỘI

Từ một văn bản trong Dung Nhàn trai bút ký nhìn lại một vài chi tiết trong chuyến đi sang Bắc Kinh của phái đoàn Tây Sơn
Nguyễn Duy Chính
PDF Trích dẫn
Trang: 62-89
Vài đóng góp của tự điển Béhaine trong văn hoá ngôn ngữ Việt Nam
Nguyễn Cung Thông
PDF Trích dẫn
Trang: 90-103
Thực trạng số lượng - chất lượng các công trình nghiên cứu khoa học tại Việt Nam và một số đề xuất
Nguyễn Phúc Quân
PDF Trích dẫn
Trang: 104-119