Quay trở lại chi tiết bài báo Thực trạng số lượng - chất lượng các công trình nghiên cứu khoa học tại Việt Nam và một số đề xuất Tải xuống Tải xuống PDF