Đánh giá về tình hình bệnh Panama (Fusarium oxysporum f. sp. cubense - Foc) trên cây chuối già Nam Mỹ canh tác tại Khu liên hợp nông nghiệp Snuol (Campuchia) và biện pháp quản lý

Trần Thanh Dũng

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Bệnh Panama là đối tượng gây hại khá nặng trên chuối già Nam Mỹ tại Khu liên hợp Nông nghiệp Snuol Campuchia của Tổng công ty THAGRICO thuộc Tập đoàn THACO Việt Nam. Trong năm 2020 và đến giữa năm 2021, bệnh đã gây thiệt hại với 183.311 cây bị hủy tương đương khoảng 85 ha chuối bị mất trắng, tỷ lệ thiệt hại chiếm 3,25% trên tổng số diện tích 2.557 ha chuối của khu liên hợp (KLH) Snuol. Biện pháp có thể coi là tối ưu trong điều kiện hiện nay là rào cách ly từng điểm bệnh, chặt thân, lá, cây con bỏ vào giữa hai hàng chuối, tiêm thuốc trừ cỏ Glyphosate hoặc Glufosinate vào thân các cây chuối, rải vôi trong điểm cách ly và hai bên rãnh, phun thuốc trừ nấm chung quanh vị trí cây bệnh khoảng 10 m. Sau 7 ngày phun chế phẩm vi sinh Trichoderma sp. vào điểm cách ly và quanh bán kính 10 m từ vị trí cây bệnh.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

Bộ Y Tế. (1998). Danh mục tiêu chuẩn vệ sinh đối với lương thực, thực phẩm, Quyết định số 867/1998/QĐ-BYT ngày 4 tháng 4 năm 1998.
Bộ Khoa học và Công nghệ. (2010). Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6127:2010 (ISO 660:2009) về Dầu mỡ động vật và thực vật-Xác định trị số axit và độ axit.
Bộ Khoa học và Công nghệ. (2018). Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6121:2018 (ISO 3960:2017) về Dầu mỡ động vật và thực vật-Xác định trị số peroxit-Phương pháp xác định điểm kết thúc chuẩn độ iôt (quan sát bằng mắt).
Phan Tại Huân, Phạm Đức Toàn, Kha Chấn Tuyền (2014), “Gấc và công nghệ sản xuất tiềm năng”. Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ, Trung tâm thông tin khoa học và Công nghệ TP. HCM.
Vũ Hoàng Khánh. (2009). “Khảo sát ảnh hưởng của các yếu tố xử lý đến chất lượng màng gấc cho quá trình trích dầu”. Luận văn tốt nghiệp Đại học, Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng-Trường Đại học Cần Thơ.
Ngô Thị Thái Vân. (2013). “Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly dầu gấc”. Luận văn tốt nghiệp đại học. Khoa Công nghệ thực phẩm-Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh.
Le Thuy Vuong, Adrian A. Franke, Laurie J. Custer, Suzanne P. Murphy, (2006). “Momordica cochinchinensis Spreng.(gac) fruit carotenoids reevaluated”. Journal of Food Composition and Analysis, 19(6-7), 664-668.
Nguyễn Đức Vượng, Phạm Nam Giang, Nguyễn Thị Phương Liên, Trần Xuân Vĩnh, Ngô Đình Cảnh. (2015). “Nghiên cứu sản xuất dầu gấc và tinh dầu gấc từ quả gấc Quảng Bình”. Tạp chí Thông Tin Khoa Học & Công Nghệ Quảng Bình, số 3/2015, 51-52.