Ngày xuất bản: 30/06/2023

KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

Giảm thiểu sóng hài trên lưới điện phân phối có tích hợp điện mặt trời
Nguyễn Phúc Huy, Nguyễn Thị Thanh Loan
PDF Trích dẫn

KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Determining Modes of the 2D g-Navier-Stokes Equations
Nguyễn Đình Thi
PDF Trích dẫn

KHOA HỌC XÃ HỘI

Giải pháp nâng cao hiệu quả chuẩn hóa hoạt động văn phòng tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực miền trung trong giai đoạn hiện nay
Phạm Thanh Huệ, Nguyễn Thụy Ánh Ly
PDF Trích dẫn
Nghiên cứu sự hài lòng của khách du lịch hộ gia đình đối với chất lượng dịch vụ lưu trú tại Đà Nẵng
Nguyễn Xuân Vinh
PDF Trích dẫn
Phương pháp giảng dạy biên dịch 1 cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc tại Trường Đại học Đông Á
Phan Hoàng My Thương
PDF Trích dẫn
Bảo tồn và phát huy vốn văn hóa truyền thống của các dân tộc miền núi phía bắc di cư vào địa bàn Tây Nguyên
Trần Tấn Vịnh
PDF Trích dẫn
Chuyến triều cống sau cùng của triều đại Tây Sơn
Nguyễn Duy Chính
PDF Trích dẫn