Quay trở lại chi tiết bài báo Phương pháp giảng dạy biên dịch 1 cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc tại Trường Đại học Đông Á Tải xuống Tải xuống PDF