Quay trở lại chi tiết bài báo Giải pháp nâng cao hiệu quả chuẩn hóa hoạt động văn phòng tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực miền trung trong giai đoạn hiện nay Tải xuống Tải xuống PDF