Nghiên cứu khảo sát thông số thiết kế đường ống xả trên xe Ford Escape

Lê Minh, Nguyễn Đỗ Hoài Phong, Nguyễn Toàn Trung

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Bài báo nghiên cứu Nghiên cứu khảo sát thông số thiết kế đường ống xả trên xe Ford Escape tập trung vào việc khảo sát và cải thiện độ ồn rung của ống xả trên ô tô, nhằm tăng cường tính tiện nghi và an toàn cho người sử dụng và môi trường xung quanh. Qua phương pháp nghiên cứu, các thông số thiết kế của ống xả được xác định và tác động của chúng lên độ ồn rung của xe đã được đánh giá. Kết quả nghiên cứu đề xuất các thông số thiết kế phù hợp để giảm tiếng ồn và đảm bảo hiệu suất hoạt động của ô tô. Việc cải thiện độ ồn rung của ống xả có tiềm năng giảm ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của con người và nâng cao chất lượng trải nghiệm khi sử dụng xe. Tuy nhiên, cần cân nhắc cẩn thận để đảm bảo tính khả thi và tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn an toàn liên quan đến ồn rung trên ô tô...


 

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

Authority, N. E. (2016). Environment Protection Authority, Jan 8.
Cao Hùng Phi (2012). Nghiên cứu độ ồn rung của hộp số ô tô được thiết kế và chế tạo tại Việt Nam. Hà Nội: Đại học Bách khoa Hà Nội.
Cao Trọng Hiền (2013). Nghiên cứu giao thông tiếp cận. Hà Nội: Đại học Giao thông Vận tải.
Đào Ngọc Điệp (2012). Nghiên cứu độ ồn rung do rung động của vỏ xe mini bút sản xuất tại Việt Nam. TPHCM: Đại học Trần Đại Nghĩa.
Rosenstock, L. (1998). Occupational Noise Exposure, Cincinnati
Wankhade A. W., B. A. (2015). Optimization and Experimental Validation of Elliptical Reactive Muffler with Central Inlet Central Outlet. Vol. 4, Issue 05, May.
Yasud, T. (2012). Studies on an automobile muffler with the acoustic characteristic of low-pass filter and Helmholtz resonator. Elsevier.