Quay trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu khảo sát thông số thiết kế đường ống xả trên xe Ford Escape Tải xuống Tải xuống PDF