Ngày xuất bản: 30/09/2023

KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

Nghiên cứu khảo sát thông số thiết kế đường ống xả trên xe Ford Escape
Lê Minh, Nguyễn Đỗ Hoài Phong, Nguyễn Toàn Trung
PDF Trích dẫn

KHOA HỌC XÃ HỘI

Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ, ý định sử dụng dịch vụ, đồng sáng tạo khách hàng và truyền miệng eWOM của khách hàng e-banking
Nguyễn Thanh Lâm, Nguyễn Phước Thiện
PDF Trích dẫn
Tác động của “bad review” đối với hình ảnh thương hiệu
Dương Bảo Trung
PDF Trích dẫn
Đánh giá của du khách và sinh viên du lịch về tầm quan trọng của Kỹ năng mềm và Kỹ năng giao tiếp trong hoạt động du lịch
Nguyễn Xuân Vinh
PDF Trích dẫn
Công tác bảo tồn và khai thác các giá trị di tích thời đại đá cũ ở Tây Nguyên, Việt Nam
La Thế Phúc, Nguyễn Khắc Sử, Vũ Tiến Đức
PDF Trích dẫn
Định hướng khai thác múa dân gian Khmer Nam Bộ thành sản phẩm du lịch tại thành phố Cần Thơ
Danh Thị Nhi
PDF Trích dẫn
Phát triển du lịch Farmstay tại thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh: Tiềm năng và giải pháp
Lê Thị Nhã Trúc, Nguyễn Xuân Hoàng
PDF Trích dẫn