Phát triển du lịch Farmstay tại thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh: Tiềm năng và giải pháp

Lê Thị Nhã Trúc, Nguyễn Xuân Hoàng

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Trong Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam, định hướng du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp, nông thôn là một trong năm dòng sản phẩm chủ đạo, đặc biệt là vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tỉnh Trà Vinh đã có những điểm sáng phát triển du lịch khi khai thác tốt các giá trị văn hóa, lịch sử kết hợp với sinh thái nông nghiệp, nông thôn.  Bài viết tập trung phân tích tiềm năng, thế mạnh và đề xuất những giải pháp phù hợp để phát triển du lịch Farmstay gắn với sinh thái nông nghiệp, nông thôn tại thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Phương pháp nghiên cứu là tổng hợp dữ liệu thứ cấp từ các nghiên cứu trước đó, sử dụng bảng hỏi thu thập dữ liệu sơ cấp, từ đó phân tích, đánh giá dữ liệu qua thang đo Likert 5 mức độ và tính giá trị trung bình của thang đo. Kết quả nghiên cứu cho thấy cùng với tiềm năng và giải pháp về con người, về tài nguyên và cách thức tổ chức hiệu quả mô hình du lịch Farmstay sẽ góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân cũng như đưa loại hình nghỉ dưỡng nông nghiệp gắn với nông thôn này trở thành hình ảnh đại diện cho thị xã Duyên Hải nói riêng và tỉnh Trà Vinh nói chung trong tương lai.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

Bảo Trân (2021). Du lịch nông thôn (Bài 1): Xu thế tất yếu sau đại dịch Covid-19. https://bvhttdl.gov.vn. Truy cập ngày 3/11/2022.
Chafe. Z, Honey, M. Center (2005). “Consumer Demand and Operator Support for Socially and Environmentally Responsible Tourism”, The International Ecotourism Society (TIES), American.
H., Duncan (1993). Agritourism in New York State: Opportunities and challenges in farm-based recreation and hospitality - Farming Alternatives Program. Department of Rural Sociology, Cornell University.
Luật Du lịch 2017. Số 09/2017/QH14. Hà Nội: Chính trị Quốc gia - Sự thật.
Macmillan Dictionary (2023). “Farmstay”. https://www.macmillandictionary.com. Truy cập ngày 1.11.2022.
Minh Minh (2020). “Xu hướng phát triển farmstay nhìn từ tiềm năng bất động sản nông nghiệp”. https://reatimes.vn. Truy cập ngày 18/11/2022.
Ngọc Nhung (2022). “Thị xã Duyên Hải - Những điểm du lịch hấp dẫn”. https://dulichtravinh.com.vn. Truy cập ngày 1/11/2022
Nguyễn Vy Thanh (2022). “Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý quy hoạch - kiến trúc - xây dựng tại thị xã Duyên Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh”. https://kientrucvietnam.org.vn. Truy cập ngày 20/01/2023
Nhật Quân (2021). “Nhận diện các loại hình du lịch nông thôn”. https://www.vietnamtourism.gov.vn. Truy cập ngày 4/11/2022.
Nicole. H., Wolfang. S. (2000). Community Based Sustainable Tourism A Reader.
Phạm Thanh Tùng (2020). “Bạn đã thực sự hiểu đúng về định nghĩa Farmstay?”, https://thietkefarmstay.com. Truy cập ngày 4/11/2022.
Thu Hòa (2019). “Phát triển du lịch nông nghiệp trên thế giới và thực trạng ở Việt Nam”. http://consosukien.vn. Truy cập ngày 10/11/2022.
Trường Nguyên (2021). “Thị xã Duyên Hải: đẩy mạnh phát triển thủy sản, góp phần nâng cao tăng trưởng’. https://www.baotravinh.vn. Truy cập ngày 10/12/2022.
Vũ Quỳnh Trang (2022). “Du lịch nông thôn - Xu hướng đáng khuyến khích”. https://nhandan.vn. Truy cập ngày 10/11/2022.