Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á là một tạp chí trực thuộc Trường Đại học Đông Á.

Tạp chí được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép hoạt động cho tạp chí in: Số 625/GP-BTTTT, ngày 22/09/2021.

Ngày 28/04/2022, Tạp chí được Cục Thông tin khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp mã số chuẩn quốc tế ISSN (International Standard Serial Number) với dãy số ISSN: 2815-5807.

Tạp chí phát hành định kỳ 3 tháng 1 số vào lần lượt vào tháng 3 - 6 - 9 - 12

Các lĩnh vực nhận bài chính của Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á bao gồm:

  • Khoa học tự nhiên
  • Khoa học kỹ thuật và công nghệ
  • Khoa học y, dược
  • Khoa học nông nghiệp
  • Khoa học xã hội
  • Khoa học nhân văn

Tập 3 Số 1 (2024)

Ngày xuất bản: 31/03/2024

KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Tích chập suy rộng đối với các phép biến đổi tích phân Fourier cosine, Mellin ngược và một ứng dụng
Trần An Hải, Nguyễn Văn An
PDF Trích dẫn

KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

Đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến chuyển đổi số tại các trường đại học ở Việt Nam
Võ Tiến Sĩ
PDF Trích dẫn
Nghiên cứu tiếp cận học sâu ứng dụng trong quản lý lớp học hiệu quả ở Trường Đại học Đông Á
Nguyễn Trọng Tùng, Ngô Thế Anh Tuấn
PDF Trích dẫn

KHOA HỌC Y DƯỢC

Kiến thức về chế độ dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan của người bị tăng huyết áp đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng năm 2023
Nguyễn Tường Vi, Ngô Thị Mai Lan, Phùng Thị Huyền, Đặng Ngọc Phúc, Trần Thị Vân, Đỗ Thị Thùy Minh
PDF Trích dẫn

KHOA HỌC XÃ HỘI

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hợp tác thành công và bền vững trong chuỗi cung ứng du lịch Việt Nam
Nguyễn Xuân Vinh
PDF Trích dẫn
Thực trạng và đề xuất giải pháp phát huy vai trò của đội ngũ trí thức tỉnh Đắk Lắk
Trần Ngọc Thanh
PDF Trích dẫn
Về mối quan hệ giữa Ryūkyū (Lưu Cầu) và Việt Nam qua truyện sử
Shine Toshihiko
PDF Trích dẫn
Hoạt động rèn luyện kỹ năng quản lý cảm xúc của sinh viên ngành Giáo dục mầm non Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk
Trần Thị Thu Thảo
PDF Trích dẫn