Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á là một tạp chí trực thuộc Trường Đại học Đông Á.

Tạp chí được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép hoạt động cho tạp chí in: Số 625/GP-BTTTT, ngày 22/09/2021.

Ngày 28/04/2022, Tạp chí được Cục Thông tin khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp mã số chuẩn quốc tế ISSN (International Standard Serial Number) với dãy số ISSN: 2815-5807.

Các lĩnh vực nhận bài chính của Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á bao gồm:

  • Khoa học tự nhiên
  • Khoa học kỹ thuật và công nghệ
  • Khoa học y, dược
  • Khoa học nông nghiệp
  • Khoa học xã hội
  • Khoa học nhân văn

Tập 1 Số 04 (2022)

Ngày xuất bản: 31/12/2022

KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

Khả năng ứng dụng công nghệ blockchain trong việc lưu trữ chứng cứ hỗ trợ điều tra số
Vũ Quang Minh, Lê Thị Anh
pdf Trích dẫn
Trang: 2-13
Đánh giá hiệu quả sinh thái tại Việt Nam giai đoạn 1999-2017 bằng phương pháp phân tách và tiếp cận chỉ số hiệu quả Malmquist DEA
Tạ Thị Hương
pdf Trích dẫn
Trang: 14-27

KHOA HỌC Y DƯỢC

Khảo sát các yếu tố liên quan đến thực hành giao tiếp của sinh viên điều dưỡng Đại học Đông Á theo mô hình AIDET khi thực tập tại bệnh viện
Trần Lệ Yên, Phan Võ Hoàng Vy, Trần Thị Mỹ , Lại Thị Hà
pdf Trích dẫn
Trang: 28-41

KHOA HỌC XÃ HỘI

Mô hình chuỗi cung ứng ngắn cho sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Đắk Lắk
Hoa Hữu Lân
pdf Trích dẫn
Trang: 42-59
Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực có chất lượng đối với ngành du lịch Việt Nam sau đại dịch COVID-19
Nguyễn Xuân Vinh
pdf Trích dẫn
Trang: 60-73
Phát triển du lịch xanh ở Quảng Nam - Tiềm năng, thực trạng và giải pháp
Trần Văn Anh
pdf Trích dẫn
Trang: 74-87
Từ “Dụ Cần Vương” (1885) đến “Chiếu Cần Vương” (1889): Tư liệu và bình luận
Trần Đức Anh Sơn
pdf Trích dẫn
Trang: 88-119