Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á là một tạp chí trực thuộc Trường Đại học Đông Á.

Tạp chí được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép hoạt động cho tạp chí in: Số 625/GP-BTTTT, ngày 22/09/2021.

Ngày 28/04/2022, Tạp chí được Cục Thông tin khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp mã số chuẩn quốc tế ISSN (International Standard Serial Number) với dãy số ISSN: 2815-5807.

Tạp chí phát hành định kỳ 3 tháng 1 số vào lần lượt vào tháng 3 - 6 - 9 - 12

Các lĩnh vực nhận bài chính của Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á bao gồm:

  • Khoa học tự nhiên
  • Khoa học kỹ thuật và công nghệ
  • Khoa học y, dược
  • Khoa học nông nghiệp
  • Khoa học xã hội
  • Khoa học nhân văn

Tập 2 Số 4 (2023): English Edition

Ngày xuất bản: 31/12/2023

KHOA HỌC TỰ NHIÊN

A New Inertial Subgradient Projection Algorithm for Solving Pseudomonotone Equilibrium Problems
Trần Văn Thắng
PDF Trích dẫn
Capillary Waves at Cylindrical Interface of Two Immiscible Bose-Einstein Condensates
Hoàng Văn Quyết
PDF Trích dẫn

KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

Discover the Latest Advancements in Electrochemical Detection of Ascorbic Acid: Overcoming Challenges with Precision and Insight
Đỗ Mai Nguyễn, Trần Quang Huy, Trần Quý Phương, Nguyễn Thị Tuyết Sương, Đoàn Mạnh Dũng
PDF Trích dẫn
Detecting Acetaminophen Through a Simple, Saving, and Accuracy Technique with a Effective Working Electrode
Đỗ Mai Nguyễn
PDF Trích dẫn

KHOA HỌC XÃ HỘI

Effect of Credit Access on Innovation Activities in Smes: a Mediating Role of Bribery and Bargaining Power
Nguyễn Thanh Lâm
PDF Trích dẫn
Customers' Attitudes Toward the Use of Online Travel Agency Websites' Travel Services: A Literature Review
Nguyễn Thị Lệ Vân
PDF Trích dẫn
The People’s Republic of China -ASEAN Political and Security Relationship (2003-2021): A Review and Prospects
Hà Triệu Huy
PDF Trích dẫn
New Insights on Phap Lam Hue (Hue Painted Enamels) under the Nguyen Dynasty
Trần Đức Anh Sơn
PDF Trích dẫn