Học tập trực tuyến và những khó khăn của sinh viên từ thực tiễn Trường Đại học Nội vụ Hà Hội – Phân hiệu tại Quảng Nam

Trần Thị Ngọc Ny1
1 Trường Đại học Nội vụ Hà Nội - Phân hiệu tại Quảng Nam

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Học tập trực tuyến càng ngày càng trở nên quen thuộc với mọi người dân nhờ sự tiến bộ của khoa học công nghệ. Những bài giảng có sự kết hợp của thiết bị công nghệ đã trở nên sinh động và cuốn hút hơn. Tuy nhiên, việc áp dụng hình thức dạy học trực tuyến trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp là một giải pháp tình thế. Bài viết này tập trung vào việc nêu ra một số khó khăn và đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả học tập đối với sinh viên khi học tập theo hình thức trực tuyến

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo