Influencer Marketing trong thời đại số

Nguyễn Thị Ngọc Dung1
1 Khoa Quản trị, Trường Đại học Đông Á

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Người tiêu dùng ngày càng thông minh và trở nên khó tính khi lựa chọn sản phẩm tiêu dùng. Chính vì vậy, người làm marketing cần có những sáng tạo và đột phá trong các chương trình marketing để thu hút người tiêu dùng về sản phẩm của họ. Một trong những cách thức tạo ra sự đột phá đó là marketing sử dụng người ảnh hưởng (Influencer Marketing). Influencer Marketing đem lại cho doanh nghiệp rất nhiều lợi ích, nhưng bên cạnh đó hình thức marketing này cũng làm cho doanh nghiệp gặp không ít những rủi ro. Chính vì thế, để thực hiện chương trình Influencer Marketing hiệu quả thì đòi hỏi doanh nghiệp phải nghiên cứu, lựa chọn các Influencers phù hợp, xây dựng chương trình tổng thể về quản trị danh tiếng của doanh nghiệp khi hợp tác với các Influencers.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo