Tác động của năng lực lãnh đạo đến văn hóa doanh nghiệp tạo lòng trung thành cho người lao động tại công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ

Bùi Thị Minh Thu1, Lê Vĩnh Hoàng Linh2
1 Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Đà Nẵng
2 Trường Đại học Nội vụ Hà Nội - Phân hiệu tại Quảng Nam

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Hoạt động từ năm 1962, Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ đã không ngừng lớn mạnh và trở thành công ty dệt may có quy mô lớn nhất miền Trung, có hệ thống tổ chức sản xuất tốt, đáp ứng được các tiêu chuẩn về trách nhiệm xã hội, đạt tiêu chuẩn SA 8000 và được các khách hàng lớn chứng nhận như Motives, Snickers, Decathlon, Perry Ellis International. Do tính chất ngành dệt may nên Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ có môi trường làm việc nhanh, nhịp độ cao, người lao động đến từ các vùng miền văn hóa khác nhau vì vậy đòi hỏi năng lực lãnh đạo của các nhà quản lý tạo ra văn hóa doanh nghiệp phù hợp để nâng cao lòng trung thành cho người lao động. Dữ liệu thu thập từ 420 lao động tại Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ được sử dụng kỹ thuật phân tích mô hình bằng Structural Equation Modeling đã khẳng định năng lực lãnh đạo, văn hóa doanh nghiệp có ảnh hưởng trực tiếp đến lòng trung thành. Từ đó đề ra những biện pháp về công tác quản trị tạo lợi thế cạnh tranh cho Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ và ứng dụng các doanh nghiệp khác tại Việt Nam.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo