Quay trở lại chi tiết bài báo Đũa: Vì sao tiếng Trung dùng từ “筷”, còn tiếng Việt dùng từ “箸”? Tải xuống Tải xuống PDF