1.
Trần TD. Đánh giá về tình hình bệnh Panama (Fusarium oxysporum f. sp. cubense - Foc) trên cây chuối già Nam Mỹ canh tác tại Khu liên hợp nông nghiệp Snuol (Campuchia) và biện pháp quản lý. daujs [Internet]. 31 Tháng Ba 2023 [cited 9 Tháng Sáu 2023];2((01)(05):50-61. Available at: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/94