1.
Trần TN, Phạm VQ, Phan C Đạt. Ứng dụng kỹ thuật bộ mã tự động tích chập (convolutional autoencoder) trong khử nhiễu hình ảnh. daujs [Internet]. 13 Tháng Sáu 2022 [cited 10 Tháng Chạp 2022];1(01):75-80. Available at: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/9