1.
Tạ TH. Đánh giá hiệu quả sinh thái tại Việt Nam giai đoạn 1999-2017 bằng phương pháp phân tách và tiếp cận chỉ số hiệu quả Malmquist DEA. daujs [Internet]. 31 Tháng Chạp 2022 [cited 18 Tháng Tư 2024];1(4):14-27. Available at: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/77