1.
Tạ TH. Đánh giá hiệu quả sinh thái tại Việt Nam giai đoạn 1999-2017 bằng phương pháp phân tách và tiếp cận chỉ số hiệu quả Malmquist DEA. daujs [Internet]. 31 Tháng Chạp 2022 [cited 30 Tháng Giêng 2023];1(04):14-27. Available at: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/77