1.
Trần TNN, Phan TT, Nguyễn LTA. Thực trạng chất lượng đội ngũ công chức cấp xã từ thực tiễn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. daujs [Internet]. 17 Tháng Mười-Một 2022 [cited 8 Tháng Chạp 2023];1(3):92-103. Available at: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/74