1.
Nguyễn TH, Lại TH, Trần CHT, Trần TM, Trần TV, Hứa TLO, Phạm TN, Đỗ TTM, Nguyễn TTH, Phạm TVP. Thực trạng sức khỏe tâm thần của sinh viên điều dưỡng trường Đại học Đông Á trong thời kỳ giãn cách xã hội do COVID-19. daujs [Internet]. 17 Tháng Mười-Một 2022 [cited 8 Tháng Chạp 2022];1(03):28-39. Available at: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/72