1.
Trương TH. Phát triển kinh tế tư nhân ở tỉnh Đắk Lắk thực trạng, một số vấn đề đặt ra và giải pháp. daujs [Internet]. 17 Tháng Mười-Một 2022 [cited 26 Tháng Hai 2024];1(3):40-55. Available at: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/71