1.
Nguyễn CT. Đũa: Vì sao tiếng Trung dùng từ “筷”, còn tiếng Việt dùng từ “箸”?. daujs [Internet]. 17 Tháng Mười-Một 2022 [cited 8 Tháng Chạp 2023];1(3):122-43. Available at: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/68