1.
Trần TV. Yếu tố thẩm mỹ trong nghệ thuật ẩm thực của một số dân tộc ít người ở Việt Nam. daujs [Internet]. 17 Tháng Mười-Một 2022 [cited 8 Tháng Chạp 2022];1(03):104-21. Available at: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/66