1.
Trần TD, Nguyễn TVH, Nguyễn THT, Huỳnh TTQ. Nghiên cứu chiết xuất tinh dầu gấc phục vụ nông hộ. daujs [Internet]. 17 Tháng Mười-Một 2022 [cited 8 Tháng Chạp 2022];1(03):12-27. Available at: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/65