1.
Trần VA. Phát triển du lịch xanh ở Quảng Nam - Tiềm năng, thực trạng và giải pháp. daujs [Internet]. 31 Tháng Chạp 2022 [cited 30 Tháng Giêng 2023];1(04):74-87. Available at: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/64