1.
Lâm TDN, Dương VT, Võ TTH, Lê PQT, Quách NTU, Nguyễn TDL, Nguyễn TNC. Nghiên cứu thành phần hóa học và tác dụng chống oxy hóa của vỏ quả cà phê thu hái tại Gia Lai Coffea canephora Pierre ex A. Froehner, Rubiaceae. daujs [Internet]. 13 Tháng Sáu 2022 [cited 10 Tháng Chạp 2022];1(01):49-56. Available at: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/6