1.
Vũ QM, Lê TA. Khả năng ứng dụng công nghệ blockchain trong việc lưu trữ chứng cứ hỗ trợ điều tra số. daujs [Internet]. 31 Tháng Chạp 2022 [cited 30 Tháng Giêng 2023];1(04):2-13. Available at: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/40