1.
Nguyễn TND. Influencer Marketing trong thời đại số. daujs [Internet]. 13 Tháng Sáu 2022 [cited 29 Tháng Sáu 2022];(01):24-31. Available at: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/3