1.
Lê M, Nguyễn Đỗ HP, Nguyễn TT. Nghiên cứu khảo sát thông số thiết kế đường ống xả trên xe Ford Escape. daujs [Internet]. 30 Tháng Chín 2023 [cited 8 Tháng Chạp 2023];2(3). Available at: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/203