1.
Nguyễn TH. Phát triển bền vững Hội An từ tài nguyên văn hóa. daujs [Internet]. 13 Tháng Sáu 2022 [cited 10 Tháng Chạp 2022];1(01):14-23. Available at: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/2