1.
Phạm TH, Nguyễn T Ánh L. Giải pháp nâng cao hiệu quả chuẩn hóa hoạt động văn phòng tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực miền trung trong giai đoạn hiện nay. daujs [Internet]. 30 Tháng Sáu 2023 [cited 28 Tháng Chín 2023];2(2). Available at: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/178