1.
Dương BT. Tác động của “bad review” đối với hình ảnh thương hiệu. daujs [Internet]. 30 Tháng Chín 2023 [cited 8 Tháng Chạp 2023];2(3). Available at: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/140