1.
Nguyễn DC. Từ một văn bản trong Dung Nhàn trai bút ký nhìn lại một vài chi tiết trong chuyến đi sang Bắc Kinh của phái đoàn Tây Sơn. daujs [Internet]. 31 Tháng Ba 2023 [cited 18 Tháng Tư 2024];2(1):62-89. Available at: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/138