1.
Danh TN. Định hướng khai thác múa dân gian Khmer Nam Bộ thành sản phẩm du lịch tại thành phố Cần Thơ. daujs [Internet]. 30 Tháng Chín 2023 [cited 8 Tháng Chạp 2023];2(3). Available at: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/123