1.
Nguyễn PQ. Thực trạng số lượng - chất lượng các công trình nghiên cứu khoa học tại Việt Nam và một số đề xuất. daujs [Internet]. 31 Tháng Ba 2023 [cited 18 Tháng Tư 2024];2(1):104-19. Available at: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/116