1.
Nguyễn XV. Thực trạng ứng dụng công nghệ blockchain - Góc nhìn đối với ngành du lịch Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số. daujs [Internet]. 31 Tháng Ba 2023 [cited 9 Tháng Sáu 2023];2((01)(05):2-15. Available at: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/105