Lê, Thị Hồng Thúy, và Ngọc Quang Lê. “The Economic Benefits of Community-Based Rural Tourism on Rural Development: A Case Study of Tra Que Village, Vietnam”. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á 1, no. 3 (Tháng Mười-Một 17, 2022): 76-91. Truy cập Tháng Hai 26, 2024. https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/92.