Lâm, Trịnh Diễm Ngọc, Văn Thọ Dương, Thị Thu Hương Võ, Phạm Quỳnh Trân Lê, Nguyễn Tố Uyên Quách, Thị Diệu Linh Nguyễn, và Thị Ngọc Chi Nguyễn. “Nghiên cứu thành phần hóa học Và tác dụng chống Oxy hóa của vỏ Quả Cà Phê Thu hái tại Gia Lai Coffea Canephora Pierre Ex A. Froehner, Rubiaceae”. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á 1, no. 01 (Tháng Sáu 13, 2022): 49-56. Truy cập Tháng Chạp 10, 2022. https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/6.