Lê, Thị Nhã Trúc, và Xuân Hoàng Nguyễn. “Phát triển Du lịch Farmstay tại thị Xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh: Tiềm năng Và giải pháp”. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á 2, no. 3 (Tháng Chín 30, 2023). Truy cập Tháng Chạp 8, 2023. https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/167.