Hoa, H. L. “Mô hình chuỗi Cung ứng ngắn Cho sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Đắk Lắk”. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á, vol 1, số p.h 4, Tháng Chạp 2022, tr 42-59, https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/81.