Trần, T. D., T. V. H. Nguyễn, . T. H. T. Nguyễn, và T. T. Q. Huỳnh. “Nghiên cứu chiết xuất Tinh dầu gấc phục vụ nông hộ”. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á, vol 1, số p.h 03, Tháng Mười-Một 2022, tr 12-27, https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/65.