Lê, M., Đỗ H. P. Nguyễn, và T. T. Nguyễn. “Nghiên cứu khảo sát thông số thiết Kế đường ống Xả Trên Xe Ford Escape”. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á, vol 2, số p.h 3, Tháng Chín 2023, doi:10.59907/daujs.2.3.2023.203.